Năm 2015, kinh tế tiếp tục đà phục hồi với mức tăng trưởng GDP ước đạt 6,68%, cao nhất trong vòng 8 năm qua, vượt mục tiêu đề ra, tạo đà cho sự phát triển 5 năm tới.